Kontakt Mig

Brug denne måde til hurtigt at få kontakt

 

225 Vangedevej
Dyssegård, 2870
Denmark

+4526700509

quote-problem-talk-creates-problems-solution-talk-creates-solutions-steve-de-shazer-78-43-78.jpg

Løsningsfokuseret tilgang

Den snings fokuserede tilgang

Amerikaneren Steve de Shazer (1940-2005) grundlagde sammen med Insoo Kim Berg (1934-2007) Brief Family Therapy Center i Milwaukee. I midten af 1980’erne udviklede de sammen med deres kollegaer tankerne og idéerne omkring Solution Focus Brief Therapy, det vi på dansk forstår som den løsningsfokuseret tilgang. Afgørende i tilgangen er paradigmeskiftet fra problemløsning til løsningsopbygning, og den grundlæggende præmis, at der ikke forudsættes en direkte sammenhæng mellem et problem og dets løsning. Man kan spørge, hvad får ellers mennesker til at vælge forskellige løsninger til det samme problem?

LØFT indeholder en grundlæggende antagelse om, at det enkelte menneske er ekspert på eget liv, er kompetent med ressourcer og potentiale til at håndtere 'livet's udfordringer, og har ideer om, hvilken fremtid han eller hun foretrækker.

Den løsningsfokuserede tilgang handler om, hvad der er mellem næserne og ikke mellem ørene! Det vil sige, at mødet er  ko-konstrueret i samværet med en anden, i mødet mellem vores næser. “It’s not about how things are, but how things are constructed!”. “Change is seen to happen within language”, hvorfor vi hele tiden må have opmærksomhed på, hvordan vi bruger sproget og de implicite forudantagelser. 

Lad os tænke over, hvordan vi bruger sproget, og lad os tænke over det i alle sammenhænge og ikke kun i konteksten af løsningsfokuseret samtaler og praksis.