Om LUISE

Jeg er født i 1983 og uddannet socialrådgiver i 2010 med praktisk erfaring indenfor et bredt spektrum af fagområder. Jeg har i en årrække haft forskellige stillinger i kommunalt regi. Senest har jeg arbejdet som familiekoordinator i et 3-årigt kommunalt projekt, Familiens Fremtid, hvor formålet var en helhedsorienteret indsat for udsatte børnefamilier, hvor der blev sat fokus på brugerinddragelse, øget trivsel, sundhedsfremme, større tilknytning til skole og civilsamfund og arbejdsmarkedet.

 Jeg har erfaring i arbejdet som myndighedssagsbehandler på både voksen- og børneområdet, og er blandt andet herigennem blevet velfunderet i de socialfaglige og juridiske aspekter indenfor Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov samt Beskæftigelsesområdet. 

Jeg stiftede første gang bekendtskab med den løsningsfokuserede tilgang i min praktikperiode på socialrådgiver-studiet i et familieplejecenter i New Zealand. Jeg har siden arbejdet i Børnefamiliecenter København, hvor metoden Signs of Safety er implementeret i myndighedsarbejdet. Senest har jeg som familiekoordinator arbejdet med løsningsfokuserede samtaler og netværksmøder samt modtaget løsningsfokuseret supervision.

Min erfaring er, at den løsningsfokuserede tilgang er et anerkendende og ressourceorienteret fokus på mennesker, skaber mening og muligheder for positive forandringer.

Privat bor jeg med min mand og vores tre børn.