Kontakt Mig

Brug denne måde til hurtigt at få kontakt

 

225 Vangedevej
Dyssegård, 2870
Denmark

+4526700509

Afklaringsforløb

Afklaringsforløbet har til formål at bidrage til, at borgeren afklares og opkvalificeres i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Undervisning, træning, samtaler og andre aktiviteter og tilbud drejer således alle omkring, at der skal skabes bevægelse og forandring så ny indsigt og erkendelse kan opstå.

Forløbet består af 3 spor og alle deltagere tilbydes aktiviteter fra de forskellige spor. Såfremt borgeren i forvejen har for eksempel en mentor, terapeut eller tilsvarende knyttet, tilbydes samarbejde med vedkommende, da vi ser borgeren fra et holistisk perspektiv, og ønsker at inddrage alle relevante vinkler i afklaringen. 

Samtale sporet:

Samtaler vil være primært i den mindre grupper, der højst består af 6-7 deltagere. Kun undtagelsesvis vil der være individuelle samtaler, når vi vurderer det hensigtsmæssigt eller et særligt hensyn / behov taler for det. Gruppesamtalerne vil centrere sig omkring afklaring af borgerens arbejdsevne, personlige, faglige og sociale ressourcer og kompetencer samt forhindringer for samme. Udvikling af borgerens arbejdsevne samt balanceret beskrivelse og vurdering af samme, det vil sige både, hvad der er borgerens ressourcer og hvilke udfordringer der er. Vi vil gennem samtaler og aktiviteter fokusere på fortidens succes'er og fremtidens håb for at udvikle borgerens personlige og sociale kompetencer.

krops sporet:

Etablering af individuelt tilrettelagt aktiviteter, der centrerer sig om kroppen, dens ressourcer og barrierer. Hold eller grupper vil blive etableret ad hoc omkring eksempelvis afspænding eller styrketræning, stavgang eller løbeture eller andet.  Vi tilbyder individuel tilrettelagt træning og medlemskab af Fitness World, hvor svømning i Kildeskovshallen også er muligt. Afspændingsbehandlinger og Mindfullness, samtaler om kroppen samt søvn og kost vil også være en del af det kropslige spor. Formålet med sporet er at styrke og aflaste eventuelt belastende kropslige funktioner, eks. et dårligt knæ eller en skulderskade samt at skabe fokus på alle de andre dele, som styrker vores fysiske helbred, eks. søvn og kost. 

erhvervs sporet:

Fokus i Erhvervssporet er at få borgeren nærmere uddannelse og beskæftigelse gennem vejledning og undervisning. Målet er, at den enkelte bliver mere kompetent og afklaret omkring egne ressourcer og får mod på måske praktikforløb eller løntilskud. Vi inddrager forestillinger og erfaringer fra tidligere arbejdsliv, og bruger dem som afsæt til at finde frem til, hvordan et fremtidigt arbejdsliv kan se ud. Formidling af kontakt til arbejdsgivere f.eks. omkring elev- eller praktikplads og afklaring af eventuelt behov for erhvervsmentor fra virksomheden. Afklaring og søgning af job og uddannelsesmuligheder. Fælles samtaler og undervisning i gruppe om CV, jobansøgninger (hvad, hvor, hvem). Vidensformidling fra arbejdspladser, studerende mm. med henblik erfaringsformidling. Besøg på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, praktikstederog andre relevante steder. Formålet er at kvalificere borgerens beslutningsgrundlag og handlekompetencer, så uddannelses- og beskæftigelsestiltag bliver realistiske og dermed mulige. 

 

Afklaringsforløbet strækker sig over 13 uger med ugentlige tilbud fordelt mellem de 3 spor. Udgangspunktet er ugentligt fremmøde i hvert tilbud, således at indsatsen er intensiv og målrettet i forhold til at skabe forandring. For at det er muligt forudsætter det en høj grad af motivation, som vi har fokus på at fastholde. En måde at gøre det på, er ved hele tiden at have begrebet meningsfuldhed for øje: det skal skabe mening for borgeren at deltage, og vi skal bruge væres tid på en meningsfuld måde. 

Derfor indledes alle forløb med en Boot-camp, hvor vi de første tre gange bruge tid på i fællesskab at præsentere os, forventningsafstemme, målafklare og i det hele taget sikre et godt fundament for forløbet.