Kontakt Mig

Brug denne måde til hurtigt at få kontakt

 

225 Vangedevej
Dyssegård, 2870
Denmark

+4526700509

Mentoring

En af kerneopgaverne er mentoring med borgere med forskellige udfordringer. Forløbet er en håndholdt individuelt tilrettelagt indsats og varierer fra borger til borger. Målet for indsatsen aftales i samarbejde mellem borger, myndighed og SolutionsbyWulf, så vi i fællesskab ved, hvad du ønsker vi skal arbejde i retning mod.

I forløbet kan indgå forskellige elementer som coaching, støtte til at håndtere bolig og økonomi, praktiksøgning og walk n' talk i naturen, alle med det overordnede mål at sætte spot på din parathed i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse.

Mentorstøtte kan ydes til borgere, der modtager uddannelsesydelse, som både uddannelses- og aktivitetsparate, til borger på kontanthjælp, i ressourceforløb og til borger, der modtager sygedagpengepenge og skal fastholdes i beskæftigelse. 

Den svenske LØFT-forening (SFLK) har lavet en række korte videoer om praktikere, i én af dem fortæller Anne-Marie på engelsk om mentoring - "the danish model".