Kontakt Mig

Brug denne måde til hurtigt at få kontakt

 

225 Vangedevej
Dyssegård, 2870
Denmark

+4526700509

Referencer

KOmmuner

Allerød Kommune

 • Kongevejsskolen

Bornholm Regionskomm.

 • Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Brøndby Kommune:

 • Familier i Forandring

Gentofte Kommune:

 • Jobcenter
 • Børn, Unge og Familie
 • Social & Handicap

Fredensborg Kommune:

 • Afdelingen for Familie, Unge og Integration
 • Mentorer i Jobcentret

Furesø Kommune:

 • Familiens Fremtid

Glostrup Kommune:

 • Sundhedsplejen

Halsnæs Kommune:

 • Børnefamilieafdelingen

Helsingør Kommune:

 • Børnefamilieafdelingen

Københavns Kommune:

 • RCK, Behandlingsenhed Amager
 • RCK, Modtageenhed Nord
 • RCK, Behandlingsenhed Indre
 • BFCK, Bispebjerg Familieteam
 • Socialt Udsatte og Psykiatri, Drift
 • RCK, Modtageenhed Indre, Personlige vejledere
 • RCK, SKP’er (BEA, MEA, BEV)

Næstved Kommune:

 • Unge-Netværket
 • Botilbuddet 15-23år

Ringsted Kommune:

 • Ung-mor-Netværket

Roskilde Kommune:

 • Socialpsykiatrien, mentorkorps

Rødovre Kommune:

 • Sammen om Familien

Privat firmaer

Job & Råd, Telegrafvej 5B, 2750 Ballerup

JobRehab, Roskildevej 147 B, 3400 Hillerød

SOKON, Kratbjerg 303, 3450 Fredensborg

NGO'ER

AlbertslundFrivilligcenter og Selvhjælpscenter

Steno Diabetes Center, Ungeambulatoriet

Soldaterlegatet

Bryd Tavsheden, forebyggelse af vold.

 

 

Institutioner /Region / STaT

Gentofte Kommune: 

 • Døgninstitutionen Dohns Minde

Københavns Kommune: 

 • Rødkilde Fritidshjem
 • Sofieklubben, Fritids- og Juniorklub
 • Spec.institutionen Forchhammersvej.
 • Krisecentret Garvergården

Rigshospitalet:

 • Ungdomsmedicinsk Videnscenter