Kontakt Mig

Brug denne måde til hurtigt at få kontakt

 

225 Vangedevej
Dyssegård, 2870
Denmark

+4526700509

Supervision

Supervision til medarbejdergrupper og ledelse tilbydes ud fra en systemisk løsningsfokuseret tilgang. Det vil sige, at den enkeltes ressourcer og potentiale bliver aktivt inddraget i processen med at konstruere nye løsninger, nye veje at gå, når man oplever sig låst fast i en given sag eller problematik. Supervisionen tager udgangspunkt i den daglige praksis, som den udspiller sig med borgere og samarbejdsrelationer. Opmærksomhed kan være på stunder af frustration og afmagt, og hvordan dette ønskes anderledes, men også stunder af succes, så positive og konstruktive erfaringer deles og skaber erfaringsgrundlag.

Teamcoaching vil nogle også kalde supervision, men for mig afhænger det af medarbejdergruppen og deres indbyrdes relation, - oplever de sig som en gruppe af selvstændige medarbejdere med forskellige funktioner eller arbejder de sammen i et team, hvor de er indbyrdes afhængige af hinanden. Uanset om vi kalder det supervision eller teamcoaching, så skal det skabe mening, det vi er sammen om, og det er mit bedste håb for supervisionen - at gøre den meningsfuld, nærværende og anvendelig. 

Hvad jeg virkelig har sat pris på, er det spænd af kompetencer og den store evne til at hjælpe medarbejderne med at få perspektiveret deres tanker og refleksioner, og skifte mellem detaljen og overblikket. Sidst men ikke mindst har vi sat pris på, at Anne-Marie er tillidsfuld og præcis.

- Annette Larsen, Center for Rusmiddelbehandling, Enhed for Myndighed og Beskæftigelse, Københavns Kommune.

De fire deltagere i mit team fortæller, at sessionerne har skabt et meget brugbart rum for refleksion, og at den løsningsfokuserede metode hjælper dem med at overfører empowerment tilgangen til redskaber, der er brugbar i deres daglige arbejde med sårbare familier. Yderligere - takket være supervisionen med Anne-Marie Wulf - anvender teamet nu den løsning fokuserede tilgang i komplekse netværksmøder med familier og deres professionelle netværk, og dette med positiv effekt.

- Tine Gammelby, projektleder Familiens Fremtid, Furesø Kommune

Anne-Marie Wulf gjorde et glimrende arbejde med at implementere den løsningsfokuserede tilgang i vores daglige arbejde, hvilket gjorde supervision anvendelig og brugbar. Anne-Marie har en meget “nede på jorden” og kreativ måde at arbejde på, hvilket gjorde det muligt både at arbejde med den enkelte og med os samlet som gruppe.

- Anne Madsen, leder af Netværket, Ringsted Kommune

Vi har sat mest pris på den måde Solutionsbywulf evner at arbejde med alle aspekter af organisationen og medarbejderne.
På en skala fra 0-10; hvor = står for “overhovedet ikke tilfreds” og 10 betyder “tilfreds i en grad, at vi vil kontakte Solutionsbywulf igen”, placerer jeg den service vi har modtaget på 10.

- Lene Barner-Rasmussen, Center For Rusmiddelbehandling, Praghs Boulevard, Københavns Kommune