Vores tilbud benyttes også i forbindelse med organisationsudvikling, hvor der kan være ønske om at øge trivslen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen eller blot at skabe et "energiboost". 

Organisationer og afdelinger sammenlægges, mens andre deles op i nye enheder - begge former for omstrukturering kan være udfordrende for medarbejdere og ledelse. I de situationer kan det være hjælpsomt at få fokus på, hvad der har fungeret  og er bevaringsværdigt. Gennem en proces kan arbejdspladsen finde frem til de komponenter, der med fordel kan 'overføres til den nye organisation'. 

Andre afdelinger kan opleve konflikter eller situationer med krise, hvor der kan være behov for et forløb for at komme videre. Indledende samtale med ledelsen er ofte en idé til at afstemme mål og forventninger, hvilket sikre udbytte af forløbet.