Kontakt Mig

Brug denne måde til hurtigt at få kontakt

 

225 Vangedevej
Dyssegård, 2870
Denmark

+4526700509

Værdier og visioner

VÆRDIER

Vores praksis skal været præget af værdier som:

GLÆDE: vi skal gå glade på arbejde og hjem igen. I vores samarbejde med andre vil vi bruge humor og omsorg til at bringe stunder af glæde. Vi tror på,  at når vi fokuserer på det positive og bidrager til glæde, så øger den enkeltes trivsel og livskvalitet. 

ORDENTLIGHED: vi skal være til at regne med, være troværdige for såvel borgere, kunder som samarbejdspartner. Vi vil handle respektfuldt på det, der skaber mening for kunder, klienter og os selv (giver det mening for dig, giver det mening for os).

FAGLIGHED: vi vil være kendetegnet ved høj kvalitet i arbejdet og førende inden for den løsningsfokuserede praksis. Vi vil være opdaterede på ny faglig viden og forskning, og har som ambition selv at bidrage gennem artikler, blogindlæg mm. Vi påtager os ansvaret for egen læring og udvikling gennem deltagelse i efteruddannelser, konferencer samt som undervisere og oplægsholdere.

TRANSPARENS: vi vil have en gennemsigtighed i organisationen, der skal vise sig ved åbenhed i dialoger og en synlig og ligefrem struktur i virksomheden. "Intet er under overfladen, - det du ser, er det, der er".

INNOVATION: Vi har som ambition at være banebrydende og kreative, hvilket vi vise sig ved, at vi igangsætter projektet, konceptudvikler og udfordrer forforståelser af, hvordan man arbejder i det sociale felt - LØFT-skolen er et eksempel op det. Indsats og ydelse skal passe til den enkeltes behov og mål. 

VISIONER

Visionen med SolutionsbyWulf er at skabe en virksomhed af høj faglig kvalitet med de mest kompetente danske praktikere indenfor den løsningsfokuserede tilgang og tænkning. Vi vil være den virksomhed folk først tænker på, når man taler om at levere ydelser og undervisning efter de løsningsfokuserede principper. Vi har etableret LØFT-HUSET, der skal fungere som et center for løsningsfokuserede praktikere, der ønsker er erfaringsudveksle og vidensformidle.

Vi arbejder udfra én tænkning med mange værdier på flere måder.

Visionen med LØFT-HUSET er at skabe et hus, der emmer af rummelighed for borgere og fagfæller. At skabe en platform for udsatte borgere og  læringsrum for fagfolk efter de løsningsfokuserede tanker; "at gøre mere af det der virker, at gøre det simpelt og enkelt".