Den snings fokuserede tilgang

Amerikaneren Steve de Shazer (1940-2005) grundlagde sammen med Insoo Kim Berg (1934-2007) Brief Family Therapy Center i Milwaukee. I midten af 1980’erne udviklede de tankerne og idéerne omkring Solution Focus Brief Therapy, det vi på danskforstår som den løsningsfokuseret tænkning. Afgørende i tænkningen bag paradigmeskiftet fra problemløsning til løsningsopbygning og den grundlæggende præmis, at der ikke forudsættes en direkte sammenhæng mellem et problem og dets løsning. Man kan sige, hvad får ellers mennesker til at vælge forskellige løsninger til det samme problem?

En central filosofi er 3 grundlæggende teser;

  • hvis det virker, gør mere af det samme

  • hvis det ikke virker, gør noget andet

  • hvis det ikke er et problem, så la' vær' med at løse det

For os er LØFT også et menneskesyn om, - at den enkelte er ekspert på eget liv, - er kompetent med ressourcer og potentiale til at håndtere 'livet's udfordringer og har ideer om, hvilken fremtid de foretrækker.

 

 

Den løsningsfokuserede tilgang handler om, hvad der er mellem næserne og ikke mellem ørene! dvs. settingen er ikke konstrueret mellem vores øre, i vores hoved, men ko-konstrueret i samværet med en anden, i mødet mellem vores næser. “It’s not about how things are, but how things are constructed”! “Change is seen to happen within language”, hvorfor vi hele tiden på have opmærkomhed på anvendelsen af vores sprog og de forudantagelser vi lægger i det. 

Eksempelvis har spørgsmålet; er du holdt op med at slå din kone? en forudantagelse om, at konen bliver slået! - uanset svaret  ("the use of language makes what we see in the interactions") – svarer man; ja, jeg er holdt op med at slå min kone, så indeholder svaret en indrømmelse af en negativ handling og svarer man; nej, jeg slår stadig min kone, så indeholder svaret den samme indrømmelse af en negativ handling.

Lad os tænke over, hvordan vi bruger sproget, - og lad os tænke over dette i alle sammenhænge og ikke kun i konteksten af løsningsfokuseret samtaler og praksis.