Kontakt Mig

Brug denne måde til hurtigt at få kontakt

 

225 Vangedevej
Dyssegård, 2870
Denmark

+4526700509

Blog

LØFT kommunikationen

anne-marie wulf

2 dage med fokus på kommunikation nærmer sig sin afslutning. Sammen med min samarbejdspartner Jesper Christinasen har vi været "rundt om Kommunikation" med 10 medarbejdere fra 'et sted' i Københavns Kommune. Vi har vekslet mellem øvelser på den ene side og små teoretiske input på den anden. Og masser af lege... sjove lege og her er en af dem, der altod vil kunne sætte gang i et selskab: Sæt jer på en rundkreds af stole med én mindre end I er, den 'tilovers blevne' stiller sig i midten og efter spørger noget hos de andre, eks. "jeg vil gerne ha'/se alle dem, der har en rød bil/været i biffen den sidste måned/ har 2 børn /etc. og når folk så rejser sig, så handler den om at tage en stol, og den der står tilbage spørger på ny. Man må ikke spørge om det indlysende, det alle kan se, eks, alle dem med bukser/briller på. Dén øvelse sætter gang i selskabet og får smilet frem. 

At få smilet frem skaber god energi og et afsæt for at arbejde med seminarets tema. Gruppearbejde omkring forståelse og præcisering af det abstrakte begreb kommunikation gør det mere nærværende og konkret. Mange var optaget af 'situationsbestemt kommunikation', dvs. hvordan taler man i bestemte sammenhæng, - andre havde stort fokus på at være anerkende og konstruktiv i feedback til kollegaer. Altsammen elementer der vidner om, at der er medarbejdere, der er ansvarlige og engagerede ift. arbejdspladsen, dens trivsel og kommunkation. Efterfølgende   arbejdede grupper med hvad der allerede virker på arbejdspladser, og både Jesper og jeg bliver imponeret af dels det øje medarbejderne har for positive adfærd på et mikro plan og dels den variation der er i elementer der virker. Der er så meget at holde fast i og fortsætte med at gøre. 

Fra morgenstunden idag har vi rettet blikket på de styrker og kompetencer, der er hos den enkelte gennem en øvelse med 'ressource'-shower. Forinden har vi kort talt kommunikation udfra en systemisk og assertiv reference for at skabe et multivers også her på det at kommunikere. Det er vel nok en af menneskehedens største udfordring, - at skabe meningsfulde anerkende kommunikationsfora, hvor vi lytter og respekterer i en åben og ærlig tone og ikke kæmper om retten til 'at have ret', men for alvor forstår, at vi hænger sammen i et større system - jorden ' hvor vi indbyrdes og gensidigt påvirker hinanden. Sådan er det også på en arbejdsplads, i en familie, en fodboldklub etc. At kende vores styrker og kompetencer gør det nemmere at ændre adfærd, - at kende vores destination, gør det nemmere at nå målet og - at holde fast i det der virker, gør det lettere at skabe positive forandringer i den ønskede retning. Sammen med medarbejderne skal vi nu bruge eftermiddagen på at sætte små 'eksperimenter i søen', som kan afprøves når de er tilbage i hverdagen. Et par dage med enthusiatiske mennesker giver inspiration  og jeg bevæger mig glad videre til morgendagens løsningsfokuserede konference i København, men kan I altid høre mere om.....

Ord skaber virkelighed
— Wittgenstein